Читати PDF

«Топ» воєнного часу

Ухвалюючи непросте рішення про проведення дослідження «50 провідних юридичних фірм України» цього року, під час війни, редакція газети «Юридична практика» зважала передусім на інтереси учасників ринку — юридичних фірм, які продовжують практикувати, і споживачів їх послуг. Саме під час криз — а війна, безумовно, нею є — зростає цінність об’єктивної, достовірної та своєчасної інформації

Завантажити PDF

Дослідження «50 провідних юридичних фірм України», що проводиться з 1997 року, традиційно надає вичерпну інформацію про стан справ провідних юридичних фірм, які практикують в Україні. Його ключовою особливістю є всебічна оцінка діяльності учасників ринку юридичних послуг як за кількісними, так і за якісними критеріями: кількістю юристів, дохідністю, складністю угод і судових спорів, які ними супроводжуються, фінансовою ефективністю. До уваги береться репутація компанії — її оцінка колегами по юрринку. Місце юридичної фірми в підсумкових таблицях «50 провідних юридичних фірм України 2022 року», «Бронзова ліга» та регіональному лістингу визначається її рейтингом, розрахованим на підставі наведених вище показників із застосуванням зважених коефіцієнтів.

З огляду на реалії поточного року додатковим критерієм оцінювання провідних юридичних фірм України стало їх долучення до оборони України: підтримка волонтерських ініціатив і гуманітарних програм, залучення від спонсорів та партнерів коштів і скерування їх на допомогу ЗСУ й іншим військовим підрозділам, допомога переселенцям і біженцям, реалізація pro bono юридичних проєктів тощо. Ми переконані, що лідерство не обмежується лише професійною сферою. І оскільки цього року значний ресурс провідних юридичних фірм України витрачається на неюридичні активності, то й такий внесок у наближення нашої перемоги має бути належним чином враховано в дослідженні. Хоча пріоритет, безумовно, надавався саме юридичним компетенціям і професійній репутації.

Досліджуваний період охоплює 12 календарних місяців: I–III квартали поточного року та IV квартал минулого. Це дало нам змогу комплексно оцінити як експертизу юридичних команд у довоєнний період, так і їх стресостійкість та адаптацію до реалій сьогодення.

Безумовно, фактор війни відіграв ключову роль. У воєнний час принципи та пріоритети з мирного життя подекуди стають неактуальними. З повагою сприймаючи позицію окремих юрфірм і висловлені ними аргументи, ми цього року як виняток відмовилися від використання методології відновлення даних щодо компаній, які утрималися від участі в дослідженні. Також з огляду на суворі вимоги щодо конфіденційності було ухвалено рішення не публікувати лістинги найбільших трансакційних проєктів і судових (арбітражних) справ.

На завершальному етапі дослідження результати, отримані під час соціологічного розрахунку, оцінює експертна рада. Експерти можуть змінити місця розташування не більш ніж 15 юрфірм, які, на їхню думку, потребують коригування.

Дані, одержані від експертів, узагальнюються, розраховуються коригувальні коефіцієнти, що визначають підсумкове місце юрфірми в дослідженні «50 провідних юридичних фірм України». Об’єктивність оцінок експертів досягається завдяки конфіденційності — організатори не розголошують список експертів до моменту оприлюднення результатів дослідження. Крім того, щороку проводиться часткова ротація членів експертної ради.

Навіть у цей непростий час удосконалена за багато років методологія проведення дослідження «50 провідних юридичних фірм України» дає впевненість у тому, що місце кожного учасника загалом відповідає його реальним позиціям на ринку. Адже ключовий принцип — максимальна об’єктивність і рівне ставлення до всіх учасників ринку — залишається незмінним. Не змінювався також основний методологічний принцип, згідно з яким показники кожної юридичної фірми за критеріями, що досліджуються, зводяться воєдино з урахуванням зважених коефіцієнтів.

Читати PDF