Читати PDF

Правила користування

ПРОЧИТАЙТЕ, БУДЬ ЛАСКА, ЦІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ (ПРАВИЛА) ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПОЧАТИ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ САЙТОМ. Заходячи на цей сайт або використовуючи будь-яку сторінку цього сайту, Ви підтверджуєте свою згоду з цими Правилами. Якщо Ви не згодні з Правилами, будь ласка, не завантажуйте цей сайт або не використовуйте жодну сторінку сайту. Ми зберігаємо за собою право на власний розсуд змінювати, додавати або видаляти будь-яке положення цих Правил в будь-який час. Просимо Вас періодично перевіряти ці Правила. Якщо Ви продовжуєте використання цього сайту після внесення змін до Правил, цим самим Ви підтверджуєте, що Ви згодні з цими змінами.

ПрАТ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА». Цей сайт є власністю приватного акціонерного товариства «Юридична практика» («Юридична практика»), юридичною особою за законодавством України, яке знаходиться за адресою: вул. Дегтярівська, 25А, корпус «Л»,1 поверх, м. Київ, 04119, та управляється ним. Слова «Юридична практика», «ми», «наш» та похідні від них є посиланням на приватне акціонерне товариство «Юридична практика» або його відповідні підрозділи.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ. Всі торговельні марки (зареєстровані та не зареєстровані), а також доменні імена, емблеми, графіка, логотипи, дизайн, заголовки сторінок та «іконки» є інтелектуальною власністю «Юридичної практики» і не можуть використовуватися Вами, в тому числі у схожих варіантах, включаючи використання як частини будь-якої торговельної марки та/або доменного імені, без нашого попереднього письмового дозволу.

ВЛАСНІСТЬ НА ЗМІСТ. Якщо не зазначено інше, всі матеріали сайту, включаючи статті та публікації, зображення, фотографії, ілюстрації, дизайн, «іконки», відео файли тощо (Зміст) захищені авторським правом і є власністю (або використовуються за ліцензією) «Юридичної практики» або іншої особи, яка надала відповідну частину Змісту. Ви також маєте дотримуватися будь-яких додаткових обмежень, які зазначені поруч з будь-якою частиною Змісту.

ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІСТУ. Якщо тільки ми письмово не надали згоду на інше, під час використання Вами сайту та/або його Змісту Ви маєте право лише дивитися на нього на екрані комп’ютера або роздрукувати одну його копію (при цьому не робити та не дозволяти робити додаткових копій). Ви не можете дозволяти будь-кому дивитись на Зміст з Вашого комп’ютера або робити з нього роздруківки Змісту. Ви не маєте права розповсюджувати, відтворювати, змінювати, зберігати, передавати та в будь-який інший спосіб використовувати Зміст або будь-яку його частину (в тому числі, в архівах, базах даних, бібліотеках, новинах, повідомленнях, інших сайтах), якщо тільки Ви не отримали нашу попередню письмову згоду на це.

ЗАБОРОНЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІСТУ. Якщо тільки ми письмово не надали згоду на інше, Ви погоджуєтесь не використовувати сайт та/або його Зміст:

 • за допомогою будь-якого роботу, «павука» або іншого автоматичного пристрою або ручного процесу, який надає можливість відстежувати або копіювати сторінки сайту або його Зміст;
 • через інший сайт;
 • для створення електронної або іншої бази даних;
 • для просування продажу Ваших товарів та послуг третім особам;
 • для запрошення інших користувачів або відвідувачів сайту приєднатися або стати членами будь якої комерційної послуги або сервісу, або організації;
 • будь-яким шляхом, який передбачає видалення посилань на авторське право, торговельні марки або відповідні повідомлення та застереження;
 • для розповсюдження будь-якої незамовленої реклами, промоцій, спаму тощо;
 • для розповсюдження будь-яких матеріалів, які порушують або можуть порушити права (включаючи права інтелектуальної власності) будь-якої особи або які є незаконними, погрозливими, образливими, порнографічними, наклепницькими, дискримінаційними, скандальними, такими, що порушують професійну, комерційну або державну таємницю, принижують гідність та достоїнство особи, є втручанням в приватне життя особи тощо;
 • для розповсюдження будь-якого матеріалу, який викликає або може викликати спір або претензії стосовно «Юридичної практики» або щодо об’єктів її інтелектуальної власності або іншим шляхом завдати ним шкоди (включаючи шкоди їхній репутації);
 • для розповсюдження будь-якого матеріалу, який може зупинити, пошкодити, знищити або обмежити роботу будь-якої програми або обладнання, в тому числі, розповсюджувати комп’ютерні віруси, «троянських коней», шкідливі компоненти тощо; або
 • для розміщення посилань на інші матеріали, які не відповідають викладеним вище обмеженням.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Авторське право на програмне забезпечення, яке може бути доступне для завантаження з цього сайту, належить «Юридичній практиці» або нашим ліцензіарам. Використання такого програмного забезпечення дозволяється лише на умовах відповідної ліцензії.

ПЕРЕДПЛАТА. Частина Змісту та послуг на цьому сайті є доступними лише за умови їхньої передплати (Передплатні послуги). Умови передплати є додатковими до цих Правил і мають бути окремо прийняті Вами під час замовлення Передплатних послуг.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Ви погоджуєтеся забезпечити нам повний захист (та повне відшкодування) від будь-якої відповідальності, включаючи відповідальність за шкоду або збитки, претензій, судових позовів, витрат, включаючи витрати на адвокатську (юридичну) допомогу, пов’язаних з явним або можливим порушенням Вами цих Правил або з Вашим використанням цього сайту.

ЗАБОРОНА ПЕРЕДАЧІ. Ваше право на використання цього сайту не може бути передане іншій особі. Ця заборона поширюється також на наданий Вам пароль для доступу на сайт.

ЮРИСДИКЦІЯ. Зміст цього сайту надається у використання відповідно до законів України. «Юридична практика» не може гарантувати та забезпечити, що зміст цього сайту відповідає законодавству інших країн. Усі особи, які заходять на цей сайт з інших країн, повністю відповідальні за перевірку можливості використання цього сайту та його Змісту згідно із законодавством відповідної країни.

Усі користувачі цього сайту, включаючи тих, хто заходить на нього не з України, погоджуються, що у випадку будь-якого спору, який виникає у зв’язку з сайтом, включаючи питання конфіденційності та приватної інформації про особу, вирішуються відповідно до законодавства України.

ПРИПИНЕННЯ. Ці Правила діють у відносинах між нами та Вами до моменту, коли будь-яка із сторін не вирішить їх припинити. Ви можете припинити дію цих Правил шляхом знищення всієї інформації та матеріалів (Змісту), отриманих з цього сайту (включаючи всі копії такої інформації та матеріалів), за умови, що після цього Ви не будете більше використовувати цей сайт або його Зміст. Ми можемо припинити відносини з Вами та дію цих Правил, включаючи видалення Вашого Реєстраційного запису, без будь-якого попередження у випадку порушення Вами положень цих Правил. Після цього Ви зобов’язані негайно знищити всю інформацію та матеріали (Зміст), отримані з цього сайту (включаючи всі копії такої інформації та матеріалів), та не повинні надалі використовувати цей сайт або його Зміст. Ми зберігаємо за собою право вжити також будь-яких додаткових заходів, які вважатимемо за потрібне.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Зміст цього сайту надається на умовах «як він є» без жодних гарантій з нашого боку. Ми жодним чином не гарантуємо безперервність надання доступу до цього сайту або до його окремих розділів, технічну справність сайту, відсутність на ньому вірусів або інших шкідливих компонентів, повноту, точність та актуальність Змісту, відповідність Змісту сайту тим цілям, з якими його можуть використовувати користувачі тощо.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. За будь-яких умов, включаючи недбалість, «Юридична практика» не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду від використання (або неможливості використання) цього сайту та його Змісту, якщо тільки інше не передбачено законом України. Проте в будь-якому випадку максимальний розмір відповідальності «Юридичної практики» за шкоду не може перевищувати сум, сплачених Вами за доступ до цього сайту (до його Змісту).

ІНФОРМАЦІЯ НЕ Є ЮРИДИЧНОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ. Зміст цього сайту підготовлений нами як інформаційна послуга для наших користувачів та спільноти. Він надається лише для загальної інформації і не призначений для пристосування його до жодного конкретного випадку або справи, а тому не є формою поради, рекомендації або юридичної консультації. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити якість інформації, яку ми збираємо, готуємо та надаємо на цьому сайті (або за посиланнями з нього), проте ми не заявляємо та не гарантуємо, що вона є повною, належною, актуальною та не містить помилок. Усі користувачі інформації з цього сайту (або за посиланнями з нього) використовують її на власний ризик та попереджаються, що вони не повинні спиратися та цю інформацію у своїй приватній, службовій або діловій поведінці або рішеннях, а мають звернутися за професійною допомогою фахівців з відповідних питань.

ІНШІ ПРОДУКТИ. Будь-яке згадування на цьому сайті певного комерційного продукту або послуги шляхом посилання, зазначення назви, торговельної марки тощо не є їхньою рекомендацією або схваленням з нашого боку.

ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ. На цьому сайті є посилання на інші сайти та будь-які зовнішні ресурси і послуги, доступність та зміст яких ми не контролюємо. Всі посилання робляться лише для Вашої зручності і не є їх рекомендацією або схваленням з нашого боку. У випадку використання цих посилань (що Ви робите на власний ризик), Ви залишаєте цей сайт. Усі питання стосовно цих інших сайтів, зовнішніх ресурсів та послуг Ви маєте адресувати їхнім власникам.

ПОСИЛАННЯ З ІНШИХ САЙТІВ. Ви можете зробити посилання на будь-яку сторінку цього сайту за умови, що ви не копіюєте домашню сторінку цього сайту; не створюєте фрейм (рамку) або інше оточення у браузері навколо сайту; робите посилання на сторінку сайту з вільним доступом; не створюєте враження, що «Юридична практика» має якесь відношення до сайту (або рекомендує його), з якого робиться посилання на цей сайт (якщо інше не узгоджено з «Юридичною практикою» у письмовій формі); Ви не використовуєте без прямого письмового дозволу жодних торговельних марок з цього сайту; сайт, з якого робиться посилання на цей сайт, не містить незаконних, образливих або непристойних матеріалів, не порушує прав інтелектуальної власності або прав будь-якої особи.

ІНШІ. Ці Правила розроблені відповідно до законодавства України.

ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ: 18 листопада 2014 року

Читати PDF