Читати PDF

Повне охоплення

«50 провідних юридичних фірм України»: методологія заснована на комплексному аналізі діяльності всіх учасників ринку юридичних послуг, адаптованому до викликів сьогодення

Дослідження «50 провідних юридичних фірм України» проводиться «Юридичною практикою» з 1997 року. Його ключовою особливістю є всебічна оцінка діяльності учасників ринку юридичних послуг як за кількісними, так і за якісними критеріями: кількістю юристів, дохідністю, складністю угод і судових спорів, які вони супроводжують, фінансовою ефективністю. До уваги береться репутація компанії — її оцінка колегами по юрринку. Місце юридичної фірми в підсумкових таблицях «50 провідних юридичних фірм України», «Бронзова ліга» та регіональному лістингу визначається її рейтингом, розрахованим на основі наведених вище показників із застосуванням зважених коефіцієнтів.

Дослідження «50 провідних юридичних фірм України» охоплює всіх учасників українського ринку юридичних послуг. Тож у нього включено компанії, що не подали анкет, але про діяльність яких є достатньо публічної інформації (з публікацій у ЗМІ, сайтів цих юрфірм, публічних реєстрів і баз даних), що дає змогу оцінити їхні показники відповідно до застосовуваної методики. Юридичні фірми, щодо яких відсутня достатня кількість релевантної інформації в відкритих джерелах, були виключені з дослідження за відповідним параметром.

Під час підготовки дослідження «50 провідних юридичних фірм України» також використовувалися дані комплексної аналітичної системи відкритих даних для перевірки контрагентів в Україні YouControl та системи для пошуку клієнтів/партнерів та аналізу ринку YC.Market.

Досліджуваний період охоплює 12 кален­дарних місяців: I–III квартали поточного року та IV квартал минулого. Аналітична група залишає за собою право вибірково перевіряти відомості, надані під час анкетування.

Усі дані зводяться воєдино за допомогою зважених коефіцієнтів, значення яких належить до комерційної інформації та не розголошується. Співвідношення коефіцієнтів підібрано таким чином, щоб найбільш природно інтегрувати в підсумковій таблиці всі досліджувані показники, при цьому жоден із критеріїв не має вирішального значення. Під час оцінювання роботи юридичних фірм до всіх застосовувався єдиний підхід.

Під доходом юридичної фірми з метою дослідження маємо на увазі дохід, отриманий від юридичних послуг. У разі якщо послуги надаються кількома юридичними особами різної організаційно-правової форми, але під спільним «брендом», або залучаються юристи, зареєстровані як приватні підприємці, дохід юридичної фірми визначається як сума доходів цих юридичних осіб та/або приватних підприємців. Відповідно, дохід української юридичної фірми, яка має кілька офісів, зокрема в інших країнах, визначається за допомогою підсумовування доходів, одержаних кожним офісом. У тому випадку, коли юридична фірма не надала інформації про доходи, дані беруться з відкритих джерел: публічних баз даних, інтерв’ю представників юридичної фірми в засобах масової інформації, останнього доступного публічного звіту юридичної фірми (за його наявності; якщо показники відрізняються, береться найбільше значення).

За відсутності даних про дохід у вказаних джерелах застосовувалася методика відновлення доходу. Вона ґрунтується на припущенні, що юридичні фірми, які мають формально однаковий профіль, отримують приблизно однаковий дохід у розрахунку на одного юриста, водночас враховуються лише штатні юристи (включаючи партнерів). Застосування цієї методики також дало змогу відновити показник кількості юристів у юридичних фірмах, які утрималися від подання анкет і щодо кількості юристів у яких відсутня інформація в відкритих джерелах: на сайтах цих юридичних фірм, у публікаціях про кількість юристів у юридичній фірмі в спеціалізованих виданнях (якщо показники відрізняються, береться найбільше значення).

Одним із ключових факторів під час формування підсумкової таблиці «50 провідних юридичних фірм України» є репутація компанії. Відсутність балів «визнання» знижує підсумкове місце фірми незалежно від розміру доходу та кількості юристів, що працюють у ній. Оцінюється загальний рівень визнання юридичної фірми та її репутація в окремих практиках. Опитування проводилося як серед юридичних фірм, так і серед представників юридичних департаментів українських компаній.

Ми дотримуємося вимог конфіденційності та не розголошуємо відомостей, наданих виключно з метою проведення розрахунків. Однак ми вважаємо за можливе розкрити відомості, наприклад, про кількість юристів юридичної фірми, або отримані з відкритих джерел. Правила конфіденційності поширюються також на практичний зріз діяльності юрфірм — до переліків найбільших угод і судових/арбітражних справ, які юрфірми супроводжували в досліджуваному періоді, включаються лише публічні проєкти.

Новацією цього року стало виділення в окрему групу офісів міжнародних юридичних фірм, які практикують в Україні, — передовсім через більшу інформаційну закритість цього сегмента ринку юридичних послуг. Також в окремих випадках застосовано групування юридичних фірм, результати яких виявилися майже ідентичними.

Навіть у цей непростий час удосконалена за багато років методологія проведення дослідження «50 провідних юридичних фірм України» дає впевненість у тому, що місце кожного учасника загалом відповідає його реальним позиціям на ринку. А отримані результати стануть у пригоді всім учасникам ринку юридичних послуг: юридичним фірмам і користувачам їхніх послуг.

Завантажити PDF

Читати PDF